Pytanie
Mikroskopijny roztocz żyjący na skórze człowieka nazywa się Demodex folliculorum. Demodex to rodzaj drobnych roztoczy żyjących w mieszkach włosowych ssaków lub w ich pobliżu. Geny ryb są kluczem do naprawy uszkodzonych serc 65 znane są gatunki Demodex. Dwa gatunki żyją ...