Pytanie
Czy płomienie zawierają plazmę?. Czy płomienie zawierają plazmę?. Czy płomienie zawierają plazmę?, naprawdę musimy najpierw ściśle zdefiniować, co rozumiemy przez „plazmę”. A ...