Pytanie
Geografia polityczna to nauka o fizycznej i ludzkiej geografii podmiotów politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich organizacji przestrzennej, w tym sposób ich klasyfikacji i podziału, i jak ich interakcje wpływają na ich granice.