Pytanie
Uważa się, że Mars nie ma tektoniki płyt, bo po jej utworzeniu, planeta była skwierczącą masą stopionej skały, która z czasem stygła, tworząc stałą skorupę wokół skalistego płaszcza, ale nie wiadomo jak ...