Pytanie
Mechatronika lub Mechatronic Engineering to dziedzina specjalizacji inżynierskiej, która koncentruje się na inżynierii zarówno systemów mechanicznych, jak i elektrycznych. Mechatronika obejmuje również połączenie robotyki, komputer, elektronika, telekomunikacja, systemy, kontrola, i inżynieria produktu. Mechatronika ...