Pytanie
Podatek od sprzedaży to rodzaj podatku pośredniego, który ma zastosowanie do sprzedaży lub zbycia towarów i usług w kraju. Jest nakładany przez prawodawców na różnych szczeblach w celu generowania przychodów na wydatki rządowe. Stawka, ...