Pytanie
Przez wiele dziesięcioleci, Steve Jobs był najbardziej wpływowym twórcą technologii i produktów komputerowych. Odpowiada za powstanie Apple i Pixar. Steve Jobs jest doskonałym przykładem kreatywnego myślenia ...