Pytanie
Fotosynteza wytwarza w szczególności glukozę, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną. Glukoza to cząsteczka zawierająca węgiel, tlen, i wody i jest wykorzystywany przez rośliny jako ważne źródło paliwa. It's ...