Pytanie
Odbijanie to akt wydalania powietrza z żołądka przez usta. Zwykle występuje, gdy żołądek jest rozdęty, lub rozszerza się, z powodu zbyt dużej ilości połkniętego powietrza. Odbijanie — inaczej zwane bekaniem lub odbijaniem — uwalnia powietrze w celu zmniejszenia ...