Czy grupa hydroksylowa może być połączona z potrójnie związanym węglem??

Pytanie

tak, grupa hydroksylowa może być przyłączona do potrójnie związanego węgla. Ta konfiguracja nazywana jest grupą alkoksy, i zazwyczaj występuje w związkach rozpuszczalnych w wodzie lub o niskich temperaturach topnienia. Na przykład, związek aceton ma grupę alkoksylową w pozycji metanu (CH3-).

Jego grupa funkcyjna nazywa się ester, i zazwyczaj występuje w związkach aromatycznych. Estry odpowiadają za pachnące właściwości wielu kwiatów i ziół, a także niektóre rodzaje olejków zapachowych.

Odgrywają również ważną rolę w reakcjach chemicznych organizmu, służąc jako usuwalne terminatory makrocząsteczek, takich jak białka lub DNA. Oprócz ich użytecznych właściwości fizycznych, estry są również cząsteczkami amfipatycznymi, co oznacza, że ​​mają obie polarne (kochający wodę) i niepolarny (kochający olej) regiony.

Zostaw odpowiedź