Jak obliczyć masę molową HCl?

Pytanie

Związek chlorek wodoru ma wzór chemiczny HCl, W temperaturze pokojowej, jest to bezbarwny gaz, który tworzy białe opary kwasu solnego w kontakcie z atmosferą parą wodną.

Masa molowa HCl

  • Masa molowa to po prostu masa jednego mola substancji, ze standardową jednostką g/mol lub gmol-1

Po pierwsze, obliczyć masę molową HCl, musisz znać liczbę moli/masę molową wodoru(h) i masa molowa chloru(Cl) który jest {H=1 Cl=35,5} w g/mol

Następnie, rozważ podaną cząsteczkę HCl;

Masa molowa wodoru(h) + Masa molowa chloru(Cl) = Masa molowa HCl

1 + 35.5 g/mol = 36.5 g/mol

Masa molowa HCl = 36.5 g/mol

Zostaw odpowiedź