Co robi informacyjne RNA podczas syntezy białek??

Pytanie

Komunikator RNA lub mRNA, jest tworzony w jądrze przy użyciu DNA jako szablonu. mRNA jest jednoniciowy, podczas gdy DNA jest dwuniciowy, a mRNA ma uracyl zamiast tyminy jako jedną z jego zasad. W przeciwnym razie mRNA jest dokładną kopią DNA i zawiera wszystkie te same informacje genetyczne.

Jaka jest rola Messenger RNA?

Rolą mRNA jest wyprowadzenie informacji genetycznej poza jądro, aby mogła zajść synteza białek. Podczas syntezy białek mRNA służy jako port informacyjny, który mówi rybosomom, jakie białka mają wytworzyć. Rybosomy „czytaj”’ informacja genetyczna zawarta w mRNA, a następnie wysyłają tRNA, aby przywrócić poszczególne aminokwasy potrzebne do zbudowania tego białka. Gdy kawałki są na miejscu, białko można złożyć i wysłać tam, gdzie ma być. Zasadniczo, Rolą mRNA jest umożliwienie syntezy białek poprzez dostarczenie planów białkowych.


Źródło: study.com

Zostaw odpowiedź