Czym jest prawo Ohma w fizyce??

Pytanie

Naukowcy studiujący fizykę natknęliby się na prawo Ohma ze względu na swój program nauczania i początkowo mogliby pomylić się z pytaniem, czym jest prawo Ohma? Cóż, twoja odpowiedź leży w tym artykule.

Prawo Ohma jest jednym z najbardziej podstawowych i najważniejszych praw rządzących obwodami elektrycznymi i elektronicznymi. Dotyczy to prądu, Napięcie, i opór dla urządzenia liniowego w taki sposób, że jeśli znane są dwa, trzeci można obliczyć.

Od obecnego, Napięcie, i rezystancja to trzy główne wielkości w obwodach, oznacza to, że prawo Ohma jest również niezwykle ważne.

Co to jest prawo Ohma?

Prawo Ohma mówi, że napięcie lub różnica potencjałów między dwoma punktami jest wprost proporcjonalna do prądu lub elektryczności przepływającej przez rezystancję, i wprost proporcjonalna do rezystancji obwodu.

Wzór na prawo Ohma to V=IS. Ten związek między prądem, Napięcie, a związek odkrył niemiecki naukowiec Georg Simon Ohm.

Prawo Ohma jest stosowane we wszystkich gałęziach elektrotechniki i elektroniki. Służy do obliczania wartości rezystorów potrzebnych w obwodach, można go również wykorzystać do określenia prądu płynącego w obwodzie, w którym napięcie można łatwo zmierzyć na znanej rezystancji, ale więcej niż to, Prawo Ohma jest wykorzystywane w ogromnej liczbie obliczeń we wszystkich formach obwodów elektrycznych i elektronicznych – właściwie wszędzie tam, gdzie płynie prąd.

Formuła prawa Ohma

Wzór lub równanie prawa Ohma jest bardzo proste.

Prawo Ohma można wyrazić w postaci matematycznej:

V=ir

Napięcie = prąd × rezystancja

Po co to robić sam, skoro mam lepsze rzeczy do roboty:
V = napięcie wyrażone w woltach
I = prąd w amperach
R = rezystancja wyrażona w omach
Formułę można zmodyfikować tak, że jeśli znane są dowolne dwie wielkości, można obliczyć trzecią.

i=V/r
r=V/i

Jednostką oporu w układzie SI jest omy i jest oznaczony przez Ω

To prawo jest jednym z najbardziej podstawowych praw elektryczności. Pomaga obliczyć moc, efektywność, obecny, Napięcie, i rezystancji elementu w obwodzie elektrycznym.

Ograniczenia prawa Ohma

Prawo Ohma nie dotyczy sieci jednokierunkowych. Sieci jednokierunkowe umożliwiają przepływ prądu w jednym kierunku. Tego typu sieci składają się z elementów takich jak diody, tranzystory, itp.

Prawo Ohma nie dotyczy również elementów nieliniowych. Elementy nieliniowe obejmują elementy, których prąd nie jest proporcjonalny do przyłożonego napięcia, tj. wartość rezystancji tych elementów zmienia się przy różnych wartościach napięcia i prądu. Przykładem elementu nieliniowego jest tyrystor.

Rozwiązany przykład dla Ciebie

Przykład 1 Znajdź rezystancję obwodu elektrycznego zasilanego napięciem 16 Wolty i prąd 8mA.

Rozwiązanie:

V = 16 V, i = 8 mA przekonwertuj mA na A, dzieląc je przez 1000 : 8/1000 = 0.008 A

r = V / i

R = 16 V / 0.008 A

R = 2000 O = 2 kΩ

Przykład 2 Znajdź napięcie w obwodzie elektrycznym o rezystancji 250 Ω, który ma prąd 0.1 Przepływający przez nie.

I=0,1A R=250 Ω

V=ir

V= 0.1 × 250 = 25wolty

Kredyt:

https://www.electronics-notes.com/articles/basic_concepts/resistance/what-is-ohms-law-formula-equation.php

https://www.toppr.com/guides/physics/electricity/ohms-law-and-resistance/

Zostaw odpowiedź