Jaka jest różnica między podatkiem od sprzedaży a VAT??

Pytanie

Podatek od sprzedaży to rodzaj podatku pośredniego, który dotyczy sprzedaży lub zbycia towarów i usług w kraju. Jest nakładany przez prawodawców na różnych szczeblach w celu generowania przychodów na wydatki rządowe. Stawka, liczba stawek, zakres (np., produkty fizyczne a produkty cyfrowe), a zwolnienia różnią się w zależności od kraju.

faktura VAT to skrót od podatku od towarów i usług, który odnosi się do wszelkich form podatków pośrednich, które naliczają opłatę od ostatecznej wartości sprzedaży, a nie surowców lub wyrobów gotowych. Obejmuje to podatki nakładane na produkcję, przetwarzanie eksportowe, import do kraju lub regionu, w którym będzie spożywany, itp.

Podatek od sprzedaży to rodzaj opodatkowania, który dotyczy zakupu towarów i usług w sprzedaży detalicznej. Jest obliczany jako procent ceny, którą płacisz za przedmiot, i zwykle zależy to od tego, gdzie jesteś w swoim kraju. Na przykład, w Indiach, podatek od sprzedaży wynosi od 3-5%.

Faktura VAT (podatek od wartości dodanej) jest podobny do podatku od sprzedaży, ale dotyczy zarówno usług, jak i towarów. Jest on również obliczany na podstawie wartości dodanej w fazie produkcji lub dystrybucji. Może to obejmować takie rzeczy, jak koszty pracy, koszty materiałów, podatki mające zastosowanie do eksportu itp., więc może to być dość skomplikowane i mylące.

Zostaw odpowiedź