Întrebare
Glaucomul este o boală a ochilor care provoacă pierderea vederii și poate provoca orbire. Glaucomul este periculos, deoarece cel mai frecvent tip – numit glaucom „cu unghi deschis” – nu provoacă de obicei simptome la început.   Ce cauzează glaucomul? Majoritatea glaucomului apare atunci când lichidul din interiorul ochiului se întâmplă ...
0
4 ani 0 Răspunsuri 3514 vederi 0

Întrebare
Acne, also called pimples, occur when your skin’s oil glands are overactive and pores become inflamed. Some types of skin bacteria may make pimples worse. Pimples can appear anywhere on the skin, but they most often occur on the face. ...
0
4 ani 0 Răspunsuri 3629 vederi 0

Întrebare
Саnсer is а сlаss оf diseаses сhаrасterized by unсоntrоlled сell grоwth. There аre mоre thаn 100 different tyрes оf саnсer, аnd eасh is сlаssified ассоrding tо the tyрe оf сells thаt аre initiаlly аffeсted. Tumоrs саn grоw аnd disruрt the digestive, ...
0
4 ani 0 Răspunsuri 4748 vederi 0

Întrebare
Carrots can help lower your blood pressure by providing nutrients like potassium and magnesium. They also contain antioxidants that protect against free radicals, which can cause damage to the body's cells. Carrots are a root vegetable ...
0
4 ani 0 Răspunsuri 4270 vederi 0

Întrebare
Există termeni în lumea computerelor care pot fi confuzi și uneori folosiți greșit. Unii oameni folosesc termenii ROM (memorie numai pentru citire) și RAM (memorie cu acces aleator) interschimbabil. Aceasta este, desigur, nepotrivit! Așa că vreau să deschid un ...
în curs 0
4 ani 1 Răspuns 4709 vederi 0

Întrebare
diferite tipuri de sisteme de memorie ram în computere și beneficiile acestuia. Așa că vreau să deschid o discuție despre diferențele dintre RAM și ROM (în timp ce ROM este o memorie mai lentă, care este mai puțin supusă modificărilor și poate fi realizată de un program extern) diferite tipuri de sisteme de memorie ram în computere și beneficiile acestuia. diferite tipuri de sisteme de memorie ram în computere și beneficiile acestuia ...
în curs 0
4 ani 1 Răspuns 7631 vederi 0

Întrebare
Interviurile de angajare în asistentă medicală sunt de obicei diferite, dar de-a lungul anilor au fost puse multe întrebări tipice de interviu pentru asistenta medicală. Am întocmit o listă cu cele mai frecvente întrebări la interviu pentru asistenta medicală, probabil că veți fi întrebat dacă aplicați pentru primul dvs. loc de muncă ...
în curs 0
4 ani 1 Răspuns 10647 vederi 0
Genial de sigur și Centrat pe elev Platformă de învățare 2021