Întrebare
Compusul clorhidric are formula chimică HCl, La temperatura camerei, este un gaz incolor, care formează vapori albi de acid clorhidric la contactul cu vaporii de apă atmosferici. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of ...