Întrebare
Fotosinteza produce în mod specific glucoză, deoarece este cea mai eficientă modalitate de a converti energia luminoasă în energie chimică. Glucoza este o moleculă care conține carbon, oxigen, și apă și este folosit de plante ca sursă importantă de combustibil. It's ...

Întrebare
Legea conservării energiei nu este încălcată complet în aceste două procese deoarece este legată de fotosinteză, deoarece pentru ca dioxidul de carbon şi apa să se transforme în glucoză şi oxigen, energia din lumina soarelui trebuie să intre în ...

Întrebare
Fotosinteza, așa cum știm cu toții, este pur și simplu procesul prin care plantele verzi și anumite alte organisme transformă energia luminoasă în energie chimică.. Atunci, care sunt reactanții probabili ai fotosintezei? Fotosinteza necesită lumină solară, Care este produsul secundar al respirației celulare, și apă ca reactanți principali. Când ...