Swali
Mbuzi anaweza kuishi katika maeneo kuanzia msituni, Mbuzi anaweza kuishi katika maeneo kuanzia msituni, Mbuzi anaweza kuishi katika maeneo kuanzia msituni. The goats mostly live in forests and farms because that's where their food is. Pia wanaishi kwenye miti ...