Swali
Kujifunza lugha mpya kunahitaji muda na jitihada. Mchakato utakuwa wa haraka zaidi ikiwa unafahamu vyema lugha ya kigeni na utamaduni wake kabla ya kuanza kuijifunza. Ili kujifunza Kifaransa, ...