Swali
Kodi ya mauzo ni aina ya kodi isiyo ya moja kwa moja inayotumika kwa uuzaji au utupaji wa bidhaa na huduma katika nchi.. Inatozwa na wabunge wa ngazi tofauti ili kupata mapato ya matumizi ya serikali. Kiwango, ...