Swali
Watu matajiri katika jamii huwa wanaulizwa kurudisha kwa jamii. Lakini kwa nini wanaona ni vigumu kufanya hivyo? Watu matajiri katika jamii hii kwa kawaida huchukuliwa kuwa matajiri kwa sababu ...