สมัครตอนนี้

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านของคุณ? กรุณากรอกอีเมลของคุณ. คุณจะได้รับลิงค์และจะสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล.

เพิ่มโพสต์

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มโพสต์ .

เพิ่มคำถาม

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อถามคำถาม.

เข้าสู่ระบบ

สมัครตอนนี้

ยินดีต้อนรับสู่ Scholarsark.com! การลงทะเบียนของคุณจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงโดยใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มนี้. สอบถามได้ค่ะ, บริจาคหรือให้คำตอบ, ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้รายอื่นและอีกมากมาย. สมัครตอนนี้!

ธุรกิจ & Project management with A3 analysis and thinking

ธุรกิจ & Project management with A3 analysis and thinking

ราคา: $19.99

Fun Facts !

Do you know that Toyota’s corporate structure consisted of 364,445 พนักงาน worldwide in 2017 และ, as of October 2016, was the fifth-largest company in the world by revenue and also the world’s largest ราคา Oracle EBS ล่วงหน้า manufacturer?

Wouldn’t it be great to learn something from this Giant corporation with marvellous organizational structure and implement the idea in your own industry and business?

A3 is a continuous improvement, structured and problem-solving approach employed by TOYOTA. The A3 approach is based on the principles of Edward Deming’s PDCA (Plan-Do-Check-Act). It is named after the international paper size on which it fits. A3 refers to the standardized paper size of 11” x 17”. The format of the A3 report looks very much like templates created by U.S. companies in the 1980s and 1990s. Ford Motor Company created an 8.5-inch by 11-inch 8D Problem Solving template.

We will Study A3 Analysis in seven proven steps in this course:

ขั้นตอน 1: Background Screening, Clarification of the problem-

Before starting any project, you must have a clear picture of ‘PROBLEM’ under discussion. You should feel what the problem actually is so that you save your valuable time and resources that would otherwise be wasted when beating around the bush !

In this step, we try to address the following questions-

· Why am I looking at this problem?

· What is the problem?

· Who is interested in the problem?

· What benefit does solving this problem have for me?

· How does it help to address the goals of the business?

Tools used at this stage-

1. Voice of the customer- In this topic, we will see study how we can address the customer’s need through Kano and other models and also, we will solve a sample problem .

2. Stakeholder Analysis- In this topic, we will be studying how to handle different types of stakeholders, how to know which of our business partners will be helpful to us in a long run and who will probably create a problem. You will also be guided to a sample case study using Minitab companion (also with setup and analysis guide).

3. Is/Is not Analysis-

In this tool you will be learning to avoid jumping to a false cause or reason while finding the root cause of the problem. Here too you will be guided for a Minitab download, setup and analysis guide for using Is/Is not Analysis.

Sample case studies we will be dealing-

Case study 1: Kano model of a refrigerator. Determining which qualities to place on the item/machine so that there is a maximum customer satisfaction.

Case study 2: Stakeholder analysis for a project of a company Bidur cosmo and pharmaceuticals which wants to introduce a new brand to launch targeting the niche that is already existing but still has potential of growth.

Case study 3: Determining the root cause through IS/IS NOT analysis for a machine (cap sealing machine) that periodically possess problems during manufacture of a liquid product.

2. Current condition screening; Breakdown the problem

In this stage, we will be addressing with the following questions-

· What is the size of the problem?

· What data do I have?

· What are the component parts of this problem?

· How much will I address at this point?

Tools used at this stage-

SIPOC, process mapping, spaghetti mapping, การเก็บรวบรวมข้อมูล, run chart, แผนภูมิแท่ง, histogram, box plot (ไม่ต้องกังวล, after explanation of the use of these tools, we will take a sample case study and you will be guided for a Minitab problem solving approaches for these problems.

Sample case studies we will be dealing in dealing in this stage-

Case Study 4: Process mapping of an industrial manufacturing process through minitab.

Case Study 5: Using SIPOC to determine which Supplier is good and which can be omitted for targeted good customers’ response.

Case Study 6: In a Quality Assurance check, rejections were obtained at different time intervals in a factory. Understanding the whole scenario with Run chart, Box-plots and control charts.

Case Study 7: Understanding the business and project management skills and improvements (before Vs. หลังจาก) of a particular process by using I chart.

3. Target condition/ Setting the Target.

In this stage, we will be dealing the following questions-

· What outcome do I want?

· Visualise the desired results.

· Using the data, set a measurable and realistic goal

4. Root cause and Gap analysis-

ในส่วนนี้, we will be using various tools to identify the root cause of the problems. We will be learning through demo problem projects and when needed use Minitab.

Tools used in this stage-

· 5 whys

· cause and effects analysis

· regression & correlation

· process capability analysis

· FMEA

· Case study 8: Understanding how the visit of customers can be increased in a particular stall of a trade fair through Fish and Bone Diagram understanding every causes for a low traffic.

· Case study 9: Understanding the root cause of a low yield of a product on a particular batch with Fish Bone Diagram.

· Case study 10: Using Cause and effect matrix to find the chief causes of Customer’s visit in a supermarket in order to increase the number of sales.

· Case Study 11: Using the Pareto diagram to understand the top 20% of things responsible for 80% of customers visit to a market.

· Case Study 12: Using co-relation coefficient to understand the relationship between gases and commodity.

· Case Study 13: Understanding the real scenario which factor is exactly responsible for generating the sales in the supermarket (male customers, female customers, discount corners, offers, average takt time) with multiple regression.

· Case Study 14: Using regression to understand the relation between sales and advertisement.

· Case Study 15: Using Capability Index to show a progress before and after using lean six sigma project.

5. Develop countermeasures and Implementation plan

ในส่วนนี้, we will be dealing with various counter measures. This is purely a brain storming session. We will use various tools for brainstorming.

6. Implementing the countermeasure plan

Out of all the brainstormed plans we will select the most practical and effective countermeasure and create a clear and detailed action plan.

In this stage we will be dealing with error proofing or POKA-YOKE methods and also do works that helps to improve the management of resources. We will be dealing with following tools:

· Save the system from future mistakes -mistake proofing

· Make improvement in the layout

· Make improvement in Process flow

· Make improvement in Standard Operating procedure

7. Effect confirmation/ Monitor the results and process

In this stage, we will be learning to monitor the progress and report the findings to the stakeholders and study with various case studies and tools-

Tools we will be learning at this stage- Run chart and control chart

Practical case studies that will be dealing in this project-

Case Study 16: Using run and control chart to understand the process progress of a manufacturing company.

8. Standardize the results and follow-up actions

In this stage we document the new process and set as new standard and start the next improvement process with a new subject.

· You will be learning creating an effective Standard Operating Procedures and Kaizen tools, Gannt chart and 30-60-90 action plan.

Practical case studies that will be dealing in this project-

Case Study 17: NS 30-60-90 Action plan for launching a blog

Case Study 18: Transforming Plans in a Gantt Chart

Case Study 19: Live learning to make an improved SOP (Standard Operating Procedure) from an earlier version of a poorly maintained SOP taking all the ideas from A3 project.

Unique features of this course that you can count on-

· All quality, business and project management tools explained with theory, problem solving scenarios, case studies and simulated case studies, การรับรอง AI-900 ยังช่วยให้คุณสร้างรากฐานสำหรับ Azure AI Engineer Associate หรือ Azure Data Scientist Associate, practice test along with minitab and excel tutorial to solve some problems.

· Unique problem solving scenarios

· Step by step guide of using software such as Minitab, companion and excel to solve lean quality problems and improve business and project management skills

· Case studies

· Quizzes as problem solving scenarios and a practice test.

· Many templates and practice data files to work with.

Safety

This course comes with Unconditional Udemy 30 มีการเพิ่มคำถามใหม่เป็นประจำ and that’s my personal promise to your success!

Please enroll into the course and let me take you to a tour of a completely new business and project management skills with this course

ผู้เขียน

เกี่ยวกับ arkadmin

ทิ้งคำตอบไว้