สมัครตอนนี้

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านของคุณ? กรุณากรอกอีเมลของคุณ. คุณจะได้รับลิงค์และจะสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล.

เพิ่มโพสต์

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มโพสต์ .

เข้าสู่ระบบ

สมัครตอนนี้

ยินดีต้อนรับสู่ Scholarsark.com! การลงทะเบียนของคุณจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงโดยใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มนี้. สอบถามได้ค่ะ, บริจาคหรือให้คำตอบ, ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้รายอื่นและอีกมากมาย. สมัครตอนนี้!

ไมโครซอฟต์ DA-100: 2021 New Master Practice Test- 100 % ผ่าน

ไมโครซอฟต์ DA-100: 2021 New Master Practice Test- 100 % ผ่าน

ราคา: $29.99

Designed to give a detailed classification of Microsoft DA – 100 Examination. The course explains each and every section of the certification exam.

The practice test includes latest topics added and most relevant use case question scenarios. The questions are designed and drafted by experts.

Each and every question is answered in detail and the enrolled students can get URL to Microsoft documentation pages and trusted blogs to study each topics in detail.

The only practice test with case study based real-time questions explained with proper answer and solution.

– 20 Plus Case Study questionnaires. These are real-time based questions drafted to test competency to provide best BI solutions using Power BI platform.

The questions are refined with latest syllabus & technology updates in Power BI eco-systems.

Below are different topics covered in the practice sets:

 • Microsoft DAX language;

 • Microsoft Power Query features;

 • Data Modeling in Power BI;

 • Data Visualization in Power BI;

 • Manage Publishing and Sharing Power BI contents;

 • Manage Power BI Administration settings.

ไมโครซอฟต์ DA-100 (20-25%)

ไมโครซอฟต์ DA-100

 • ไมโครซอฟต์ DA-100

 • ไมโครซอฟต์ DA-100

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง, transform and load the data

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง, เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง, เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง (25-30%)

เลือกชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือสร้างชุดข้อมูลในเครื่อง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง&กำหนดตาราง

กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

 • กำหนดตาราง

กำหนดตาราง

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก, ความสัมพันธ์, ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก (20-25%)

ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก&กำหนดตาราง

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ (10-15%)

แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • ลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออก&แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • create reference lines by using the Analytics pane

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

 • แก้ไขและกำหนดค่าการโต้ตอบระหว่างภาพ

ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ (10-15%)

ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ, ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ, ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

 • ปรับใช้และบำรุงรักษาสิ่งที่ส่งมอบ

เกี่ยวกับ arkadmin

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021