คำถาม
ภาษีขายเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ใช้กับการขายหรือจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศ. มีการเรียกเก็บโดยฝ่ายนิติบัญญัติในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้สำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาล. อัตรา, ...

คำถาม
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการเติบโตและเปิดโอกาสให้พวกเขาลงทุนในธุรกิจของพวกเขา. ขั้นตอนการขอสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กนั้นง่ายมาก. คุณกรอก an ...

คำถาม
เมื่อ Richard Branson พักผ่อนบนหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน. เมื่อวันหยุดหมดลง, เขาพบว่าเที่ยวบินขากลับของเขาถูกยกเลิก. แบรนสันต้องจองเช่าเหมาลำสำหรับ $2000. เขาหารจำนวนนี้ด้วยจำนวนที่นั่ง ...