คำถาม
ระยะเวลาการกู้คืนอาการบาดเจ็บ ACL โดยเฉลี่ยหลังการผ่าตัด,การจำกัดการเข้าถึงบางโฟลเดอร์ ...