คำถาม
ความแตกต่างระหว่างน้ำตาลเพิ่ม, น้ำตาลทั้งหมด, และคาร์โบไฮเดรตคือปริมาณน้ำตาลที่ผลิตภัณฑ์อาหารมี. น้ำตาลที่เติม คือ น้ำตาลที่เติมลงในอาหารหรือเครื่องดื่มโดยผู้ผลิตหรือ ...