คำถาม
การหายใจระดับเซลล์เป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนซึ่งเซลล์ที่มีชีวิตจะสลายโมเลกุลกลูโคสและปลดปล่อยพลังงานออกมา. การหายใจระดับเซลล์เกิดขึ้นในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด, ทั้งออโตโทรฟและเฮเทอโรโทรฟ. Processes And By Product Of Cellular Respiration Cellular respiration is the process ...