คำถาม
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อหมดเวลา 40 รวมถึงสิ่งที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหรือสภาวะที่แย่ลงที่คุณมีอยู่แล้ว. ถ้าหมด 40, คุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณไม่สามารถกินหรือดื่มได้เหมือนที่คุณทำ ...