คำถาม
กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มและอาหารอื่น ๆ. คาดว่าอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทั่วโลกจะต้องการโลหะมากกว่าหนึ่งพันล้านเมตริกตันเพื่อผลิตใน ...