คำถาม
กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มและอาหารอื่น ๆ. คาดว่าอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทั่วโลกจะต้องการโลหะมากกว่าหนึ่งพันล้านเมตริกตันเพื่อผลิตใน ...
0
11 เดือน 0 คำตอบ 4052 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021