คำถาม
AMP เป็นโปรเจ็กต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเนื้อหาผ่านการใช้โค้ดแบบแยกส่วนที่เรียกว่า AMP HTML. พูดง่ายๆ, AMP เป็นวิธีการสร้าง ...
กำลังดำเนินการ 0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 13136 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021