คำถาม
วิศวกรซอฟต์แวร์ vs นักพัฒนาซอฟต์แวร์, วิศวกรซอฟต์แวร์ vs นักพัฒนาซอฟต์แวร์. วิศวกรซอฟต์แวร์เป็นมืออาชีพที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ...
0
2 ปีที่ 0 คำตอบ 5532 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021