คำถาม
แมง, หรือที่เรียกว่าคลาส Arachnida, สมาชิกของกลุ่มสัตว์ขาปล้องรวมถึงแมงมุม, เขายาว, แมงป่อง, ไร, และเห็บ (ในคลาสย่อย Acari), เช่นเดียวกับกลุ่มย่อยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก. Arachnids บางชนิดเท่านั้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ - ตัวอย่างเช่น, ไร ...
0
2 ปีที่ 0 คำตอบ 10807 มุมมอง -11
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021