คำถาม
โจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้เป็นเขตมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่มีพรมแดนติดกับแหล่งน้ำ. เขตปริมณฑลบางครั้งพาดพิงถึงเขตเมืองใหญ่หรือแถบชานเมือง, เป็นท้องที่ที่ประกอบด้วยศูนย์กลางเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและ ...