คำถาม
เม่นมีขนาดเล็ก, สัตว์ขนยาวที่มีหนามเป็นโพรงและขดตัวเป็นก้อนได้. พวกมันมักจะอยู่กันเป็นฝูงๆ ละหกถึงแปดคน แต่อาจแบ่งอาณาเขตของตนกับสัตว์อื่นได้ ...