คำถาม
สัญญาระยะยาวเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันปีแล้วปีเล่า, โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ. ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความมั่นคงเมื่อทำธุรกิจด้วยความมั่นใจ ...
0
3 เดือน 0 คำตอบ 1743 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021