คำถาม
As many art and crafts students would ask "what is batik?" ดี, ผ้าบาติกเป็นวิธีศิลปะในการออกแบบผ้าโดยใช้ขี้ผึ้งและสีย้อม. ผ้าบาติกคืออะไร? ผ้าบาติกเป็นทั้งศิลปะและงานฝีมือที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ...