คำถาม
แพะสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ป่า, สู่ฟาร์ม, สู่ภูเขา. The goats mostly live in forests and farms because that's where their food is. พวกเขายังอาศัยอยู่บนต้นไม้ ...