คำถาม
ผู้คนมักมองหาทิวทัศน์ภูเขาที่ดีที่สุดในประเทศโปรด. อย่างไรก็ตาม, ต่างคนต่างคิดเห็นต่างกัน, และบางครั้งก็ยากที่จะหาคำตอบที่ชัดเจน. บางคนชอบทิวทัศน์ที่สวยงามของ ...