คำถาม
ความดันโลหิตเป็นหนึ่งในสัญญาณชีพ, พร้อมกับอัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจน, และอุณหภูมิร่างกาย. ความดันโลหิตขณะพักปกติ, ในผู้ใหญ่ประมาณ 120 มิลลิเมตรปรอท (16 kPa) ซิสโตลิก, และ 80 มิลลิเมตรปรอท ...

คำถาม
แครอทช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยการให้สารอาหาร เช่น โพแทสเซียมและแมกนีเซียม. อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันอนุมูลอิสระ, which can cause damage to the body's cells. แครอทเป็นผักราก ...