คำถาม
ฉลามมีระบบตรวจจับที่น่าทึ่ง, ซึ่งทำให้สามารถตรวจพบเลือดในน้ำได้ลึกมาก. นักวิทยาศาสตร์พบว่ากลิ่นเลือดดึงดูดฉลาม. การค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจากการทดลองกับปลาฉลามและ ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 5299 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021