คำถาม
แม้ว่าหลักฐานจะยังไม่กว้างขวางพอที่จะสรุปได้ก็ตาม, การวิเคราะห์กลไกทางพันธุกรรมดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าคู่รักบางคู่จะให้กำเนิดเด็กชายกับเด็กหญิงหรือไม่ อาจไม่สุ่มโดยสมบูรณ์ (เช่น. เอ 50%-50% ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4349 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021