คำถาม
การเลิกราอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่จะผ่านไปได้, ความเจ็บปวดที่รุมเร้าในหัวใจราวกับถูกฉีกออกจากอกทำให้ความเจ็บปวดนั้นหยุดลงอย่างไม่น่าเชื่อ. สำหรับบางคนก็เกือบแล้ว ...