คำถาม
โดยทั่วไป, ได้รับการดูแลสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน, รวมทั้งการฉีดวัคซีน, ตรวจสุขภาพ, และไมโครชิป, เป็นสัญญาณว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกสุนัข. ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ถึงผู้เพาะพันธุ์ที่มีชื่อเสียง, แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงทุกคนควร ...
0
1 ปี 0 คำตอบ 3770 มุมมอง -1

คำถาม
The Breeders' Cup Classic is a Grade I Weight for Age thoroughbred horse race for 3-year-olds and older run at a distance of 1 1⁄4 miles (2,000 ม) on dirt. It is held annually at a different racetrack as part of theBreeders' Cup World Championships in late October or ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3227 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021