คำถาม
แจ้งตัวแทนประกันของคุณว่า 70% ของอาคารของคุณว่างหรือว่าง, กำหนดว่าไม่ได้ใช้โดยเจ้าของ, ผู้เช่า, หรือผู้เช่าช่วงเพื่อดำเนินการตามประเพณีของตน. ตัวแทนของคุณจะทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม. อาคารที่ว่างเป็นระยะเวลานานคือ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4230 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021