คำถาม
เด็กอายุ 7 ถึง 10 years old need lots of energy and nutrients because they're still growing.The amount of energy that food and drink contains is measured in both kilojoules (kJ) และกิโลแคลอรี (kcal), และมักเรียกกันว่าแคลอรี. รายงาน ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3071 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021