คำถาม
ไฟลุกโชนมานานหลายศตวรรษ, แต่เป็นคำถามที่ต่างคนต่างตอบกันไปคนละแบบ. มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่ไฟลุกโชนและทุกคนก็เห็นด้วยกับสิ่งหนึ่ง ...