คำถาม
โดยทั่วไป, ความคุ้มครองจากการประกันภัยรถยนต์หลักของคุณจะขยายไปถึงรถเช่า. หากเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถเช่า, การประกันภัยความรับผิดของคุณจะจ่ายเงินตามวงเงินกรมธรรม์ของคุณสำหรับความเสียหายต่อรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครอง, คุณต้องเรียกเก็บเงินค่าเช่ารถทั้งหมดจากเครดิตของคุณ ...