คำถาม
ดูที่ESTP, ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม. It's also known as the window of the eye. ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม, ซึ่งเป็น ...