คำถาม
Computed Tomography Scan ที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ CT Scan ใช้อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์พิเศษเพื่อศึกษาความผิดปกติที่พบในการทดสอบภาพอื่นๆ, และช่วยวินิจฉัยอาการไอโดยไม่ทราบสาเหตุ, หายใจถี่, เจ็บหน้าอก, ไข้, และเกี่ยวข้องกับอาการหน้าอก. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 6153 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021